23

Разновидности на рулетката

Разновидности на рулетката

След бързото разпространение на играта по цял свят, в мометна съществуват  три вида игри: Американската рулетка (Double zero рулетка); Европейската рулетка (Single zero рулетка) и Френска рулетка (Single zero рулетка). Те имат някои различия, които ще опишем в тази информативна статия.

Американска рулетка 

При тази разновидност на играта освен нула "0" има и двойна нула "00". Преимущество на казиното -  5,26%. 

38 стаи: 0, 00, от 1 до 36 включително. 

Европейска рулетка

Преимущество на казиното от 2,7%. 

37 стаи: 0, от 1 до 36 включително.

Френска рулетка

Разновидност на Европейската рулетка, която Ви предлага застраховка при попадане върху "0". Застраховката се казва "La Partage" и означава, че ако залагате на двоен залог (червено/черно; четно/нечетно; малки/големи) и се падне нула половината от залога ви се възстановява. Тази опция смалява преимуществото на казиното на 1,35%.