23

Правила на играта на рулетка

Правила на играта на рулетка

В този раздел ви представяме правилата на трите основни видове игри. Ще намерите обяснение на основните видове залози, коефициенти и описание на различните особености при трите верси на играта. Както ще забележите, има някои важни особености за отделните типове хазартни игри.

Американска рулетка 

Колелото в Американската рулетка има 38 стаи, в това число 0, 00, 1 ... 36. Често тази игра се нарича рулетка с две нули ("double zero")

Крупието хвърля топка на въртящо се колело, върху което са нанесени 38 стаи (0, 00, 1, 2 ... 36). Целта на играта е да се познае в коя от 38 стаи, топката ще спре. Печалба зависи от начина, по който са били направени залозите.

Играчът може да направи залог на определен брой или комбинация от числа/ червено или черно, четно или нечетно.

Европейска рулетка 

Целта на играта е същата, както и в Американската рулетка, единствено с разликата, че тук стаите са 37 - от 1 до 36 и 0 (ZERO). Понякога тази игра се нарича "рулетка с една нула".

Френска рулетка 

Разновидност на Европейската рулетка, цел на играта – да се отгатне в коя от 37 стаи, топката ще спре.

При  Европейската и Френската рулетка, играчът има възможност да прави т. нар. Устни залози. Играчът декларира своето желание да направи такъв залог, и крупието открива чиповез играча по специален начин. 

» ВЪТРЕШНИ ЗАЛОЗИ «
ТИП ЗАЛОГ ОПИСАНИЕ НА ЗАЛОГА ИЗПЛАЩАНЕ ВИЖ ПРИМЕРНА КЛЕТКА(И)
Едно число (Straight up) Чипът се поставя на което и да е единично число между 1 и 36, включително (0). Този залог покрива само едно число. 35 към 1 A 30
Две числа (Split up) Чипът се поставя на линията, разделяща две съседни числа. Този залог покрива две числа. 17 към 1 B 11,14
Линия (Street Bet) Чипът се поставя на дясната външна граница на масата за рулетка. Този залог покрива три числа. 11 към 1 C 19,20,21
Каре (Corner Bet) Чипът се поставя на ъгъла, където четири числа се срещат. Залогът покрива всичките четири числа. 8 към 1 D 25,26,28,29
Пет числа (Five-number line) Този залог може да се направи само на едно място. Не правете този залог! Това е единственият залог, който дава на казиното допълнителни 2.5% предимство! 6 към 1 E 0,00,1,2,3
Шест числа (Six-number line) Чипът се поставя на външната гранична линия, където тя се пресича с линия, разделяща два съседни реда. Този залог покрива редици, всяка от по три числа. 5 към 1 F 4,5,6,7,8,9

 

В тааблицата долу може да видите описание на външните залози.

« ВЪНШНИ ЗАЛОЗИ »
ТИП ЗАЛОГ ОПИСАНИЕ НА ЗАЛОГА ИЗПЛАЩАНЕ ВИЖ ПРИМЕРНА КЛЕТКА(И)
Червено-Черно (Red-Black) Чипът се поставя на полето червено ("red") или на полето черно ("black"). Този залог покрива 18 числа. Нулата не се изплаща. 1 към 1 G red
Четно-Нечетно (Odd-Even) Чипът се поставя на полето за четни числа ("even") или на полето за нечетни числа ("odd"). Този залог покрива 18 числа. Нулата не се изплаща. 1 към 1 H odd
Висок-Нисък (High-Low) Чипът се поставя на полето с надпис "1-18" или "19-36". Този залог покрива 18 числа. 1 към 1 I 19-36
Колона (Column Bet) Чипът се поставя на едно от полетата, маркирано като "2 към 1" в най-десния край на масата за рулетка. Този залог покрива всички 12 числа в съответната колона. Нулата не се изплаща. 2 към 1 J central "2 към 1"
Дузина (Dozen Bet) Чипът се поставя на едно от полетата, отбелязано като "1st 12", "2nd 12", или "3rd 12" (първа, втора или трета дузина). Този залог покрива съответните 12 числа. 2 към 1 K 3rd 12