23

Игрално колелото на рулетката

Игрално колелото на рулетката

Вътрешната повърхност на колелото е с формата на купа, инсталирана на ос. Диаметър - около 90 см, тегло до четиридесет килограма.

Колелото обикновено е изработено от специално дърво. Вътрешната окръжност е разделена на "джобове", вдлъбнатини, в които да падне топчето, след завъртане.

Колелото е точно балансиран механизъм, който трябва да осигури случайност  на резултатите.

Има две разновидности за колелото на рулетката - за Американската и Европейска игра.  При Американският вариант -  38 стаи (от 1 до 36, 0 и 00 - ZERO и DOUBLE ZERO), докато на колелото в Европейски вариант - 37 числа (0, 1 - 36)