23

Игралната маса за рулетка

Игралната маса за рулетка

В този раздел ви представяме  някои интересни особености за игралната маса за рулетка. Ще намерите обяснения на различните видовете полете на игралната маса, информация кои полета с какъв шанс за успех са, както и възможностите за по-големи печалба на определени полета. Макар да изглеждат доста сходни, в тази информативна статия ще изброим основните различие на зоните в игралната маса за рулетка.

В стандартното поле на Европейската (Американската рулетка)  се отделят:

  • Вътрешно поле (Inner section)
  • Външно поле (Otside section)

Вътрешните залози се характеризират с по – малък шанс за успех, но за сметка на това се отличават с по – голямо изплащане. Външните обратното -   по-малко изплащане/ по-голям шанс за печалба.

Разлики в игрови полета

Полетата в Американската и Европейската рулетка, са много сходни, въпреки че има и някои разлчия:

  • В Американската рулетка има допълнително поле за 00 (Double Zero)
  • В Европейската рулетка, всички числа на игралната маса бели.

Френска рулетка се различава от останалите по местоположение на външните полета.